Allas vårt ansvarmiljö

Tvättex produkter är tillverkade av omsorgsfullt utvalda råvaror. Samtliga Tvättex-produkter är fosfatfria samt biologiskt nedbrytbara och därmed mer skonsamma mot miljön.

Genom att handla en stor förpackning istället för många små, minskar sophanteringen och vi spar emballage. Vi är också anslutna till REPA, näringslivets system för återvinning av förpackningar.


Miljöpolicy för Tvättex

 • Tvättex ska tillverka effektiva produkter med minimal belastning på miljön.
 • Tvättex produktutveckling ska även i framtiden ha som mål att minska miljöbelastningen, utan att ge avkall på kvaliteten.
 • Tvättex ska ställa krav på att all egen produktion är ISO-certifierad.
 • Tvättex ska arbeta för att minska förekomsten av icke förnybara råvaror. Vi ska därför välja leverantörer och producenter som delar vår syn på detta och har samma mål.
 • Tvättex ska sträva efter att erbjuda marknaden koncentrerade produkter i stora förpackningar, vilket bidrar till att minska det gemensamma sopberget.

 

Inom vår dagliga verksamhet ska vi aktivt bidra till en bättre miljö genom att:

 • I det dagliga arbetet öka våra anställdas kunskaper så att alla tar eget ansvar för miljön. Både på arbetsplatsen och privat.
 • Kontinuerligt minska vår användning av energi och material.
 • Hantera vårt avfall på bästa sätt och källsortera avfall i enlighet med kommunens källsorteringsprogram.
 • Ständigt hålla en pågående dialog med våra leverantörer angående miljöaspekter, krav och miljötänkande.

 

För miljöns bästa ska vi påverka, ställa krav och samarbeta med andra företag, myndigheter och organisationer!

 • Antal artiklar: {{ cart.count }} st
 • Totalt: {{ cart.formattedTotalWithDiscount }}
Gå till kassan

Välj företag eller privat

Priserna visas då exklusive eller inklusive moms.