Köpvillkor & Integritetspolicy

Nöjd med varan garanti

Då vi vill vara säkra på att du blir nöjd med ditt köp så har du alltid 30 dagars full returrätt på dina varor. (Gäller ej våra pappersprodukter samt rabatterade produkter och paket)

Priser

Alla priser inkluderar moms om inget annat anges.

Frakt

Du får din Tvättexleverans hem till dörren utan extra kostnad med undantag för order under 750:- då en avgift på 95:- tillkommer. Leverans sker med våra egna chaufförer eller med fraktbolag. Leverans sker vanligtvis inom 14 dagar beroende på vart i landet du bor. Om du har frågor om din leverans kontakta gärna oss på 020-814300 eller info@tvattex.se

Betalningsvillkor

Betalning sker via Svea enligt de villkor du valt i checkouten, faktura skickas till dig via epost när du har fått din leverans så vida ingen annan överenskommelse har gjorts via telefon.

Expeditionsavgift

Expeditionsavgift kan tillkomma vid beställning via telefon, fråga din säljare vad som gäller.

Ångerrätt

Enligt konsumentskyddslagen har du rätt att ångra ditt köp utan att ange något skäl inom 14 dagar. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter det att du har tagit emot varan. Om du vill utöva ångerrätten så ska du skicka oss ett klart och tydligt meddelande om att du vill ångra ditt köp, till exempel via brev, telefon eller e-post: Adress: Tvättex, Mellbyvägen 25 d, 433 30 Partille Tel: 020818181 Mail: info@tvattex.se . För att kunna utöva ångerrätten i tid ska du skicka in ditt meddelande innan ångerfristen gått ut. Om du ångrar ditt köp så betalar vi tillbaka alla betalningar vi har fått av dig, inklusive leveranskostnaden, senast 14 dagar efter det att du informerat oss om att du vill ångra köpet. 

Utöver 14 dagars ångerrätt så ger vi dig 30 dagars full returrätt på ditt köp, se ovan vår "nöjd med varan garanti".

Reklamationer

Om du fått en defekt eller felaktig vara så kontakta oss på det sätt som passar er bäst. Antingen via telefon: 020-818181, mail: info@tvattex.se eller via brev - se adress under om Tvättex / våra kontor.

Åldersgräns

För att få handla Tvättex produkter så ser vi att du är 18 år fyllda.

Kreditprövning

Efter lagd order via telefon görs en sedvanlig kreditupplysning mot vårt kreditupplysningsbolag Svensk faktakontroll.

Köpvillkor Företagsfaktura Svea Bank

 

Företagsfaktura
Följande gäller för kunder som handlar i egenskap av företag och väljer betalning via faktura ("företagsfaktura").
 
Kreditprövning: Vid ansökan om betalning via företagsfaktura genomförs sedvanlig kreditprövning, vilket kan innebära att en kreditupplysning inhämtas.
 
Betalningsvillkor: Förfallodatum och övriga villkor för företagsfaktura framgår av fakturan. Vid fakturabetalning ska betalningen ha mottagits senast 30 dagar från fakturadatum (eller det datum som framgår av fakturan). Vid dröjsmål med betalning tillkommer en påminnelseavgift om 60 kr samt dröjsmålsränta om 2 % per månad från förfallodatum till dess full betalning sker.
 
Överlåtelse: Samtliga företagsfakturor kommer att överlåtas till Svea Bank AB, 556158-7634 ("Svea Bank"). Alla betalningar med anledning av fakturan ska erläggas till Svea Bank.
 
GDPR: Vid betalning via företagsfaktura kommer fakturan att överlåtas till Svea Bank AB och vi delar då företagskundens personuppgifter med Svea Bank. Svea Bank är personuppgiftsansvarig för de fordringar som vi har överlåtit till Svea Bank. För detaljerad information om Svea Banks behandling av personuppgifter, vänligen läs vidare i Sveas dataskyddsinformation som finns tillgänglig på https://www.svea.com/dataskydd eller kontakta Svea via post 169 81 Solna, telefon 08-514 931 13 eller swp@svea.com. Dataskyddsombud nås på privacy@svea.com.
 

 

 

Integritetspolicy

Personuppgifter

Tvättex (inkl. alla dess filialer*), värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är vår målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper dig bl.a. att förstå vilken slags information vi samlar in och hur denna används. Genom att godkänna våra köpvillkor på Webbplatsen i samband med köp eller när du lämnar uppgifter till våra direktförsäljare så godkänner du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan.

Vilka personuppgifter behandlar vi och Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss i syfte att administrera dina köp och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund. De personuppgifter som behandlas är ditt personnummer, namn, e-postadress, köp-, betal- och orderhistorik, leveransadress, och telefonnummer.

Uppgifterna kan även användas för marknadsföring och information av Tvättex egna produkter via utskick per post, sms och e-post samt via telefon, om du inte invänt mot detta. Du kan när som helst kontakta oss för att avbryta marknadsföring mot dig som kund.

Ditt personnummer behandlas i samband med köp på uppdrag av (eller på grund av krav från) betalnings- och kreditföretag som behöver detta i kreditupplysningssyfte. 

Tvättex använder Googles annonstjänster. Du kan se mer om Googles insamling, delning och användning av data på https://www.google.com/policies/privacy/partners/.

På vilken rättslig grund behandlar vi dina uppgifter?

Tvättex behandlar dina uppgifter för ovanstående ändamål med följande rättslig grund:

  • För att kunna uppfylla det avtal som vi sluter (fullgörande av avtal), t ex leverera varan du har beställt hem till dig,
  • Om andra lagar så kräver (s.k.rättslig förpliktelse) t.ex bokföringslagen, eller
  • För Tvättex berättigade intresse, t ex när vi kontaktar dig genom en av våra Direktsäljare i syfte att höra om du behöver beställa mer av någon av våra produkter.

 

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder: Vi har implementerat säkerhetsrutiner och tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Tillgång till de utrymmen där personuppgifterna lagras är begränsad och det krävs att de anställda identifieras för åtkomst.

 

Hur länge sparas mina personuppgifter?

Om du har registrerat dig som kund hos Tvättex (antingen på hemsidan eller vid samtal med telefonförsäljare) sparas dina uppgifter tills du själv avregistrerat dig eller om du inte handlat på 3 år (om inget annat kommit överens om med dig). Du kan när som helst avregistrera dig som kund. Uppgifterna sparas så länge det är nödvändigt utifrån krav i lag eller för att fullgöra våra åtaganden gentemot dig, t.ex. för att uppfylla leverans- eller garantiåtaganden.

Dina uppgifter sparas oavsett aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lagstiftning.    

Tillgång till, uppdatering och korrigering av dina personuppgifter

Du har som privatperson rätt att kostnadsfritt, en gång per år, skriftligen begära att få t a del av vilka personuppgifter som behandlas av Tvättex. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt gällande personuppgiftslagstiftning innehålla namn och personnummer samt vara underskriven av dig och skickas per post till den adress som anges på Webbplatsen. Den kan alltså inte skickas via e-post. Registerutdraget skickas sedan till din folkbokföringsadress för att säkerställa att informationen kommer fram till just dig.

Tvättex vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om någon av de uppgifter du lämnat till oss förändras, t.ex. om du ändrar din e-postadress, namn eller leveransadress, vänligen lämna dina korrekta uppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till oss. Du har rätt att när som helst begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

Dina personuppgifter behandlas inte för ändamål som rör direkt marknadsföring om du motsätter dig sådan behandling. Du har rätt att när som helst begränsa användningen eller begära radering av dina personuppgifter.

Har du frågor hur vi kan behandla dina personuppgifter eller begära ett registerutdrag kan du kontakta oss via

Tvättex AB

Mellbyvägen 25 D

433 30 PARTILLE

Du har enligt dataskyddslagstiftningen rätt att inge klagomål på en behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

 

Kan uppgifterna överföras till tredje part eller annat land?

Såväl personlig som icke-personlig information kan komma att överföras till andra bolag inom Tvättex koncernen och underleverantörer för sådan behandling som du godkänt till genom dessa villkor.

Vi överför i regel inte personuppgifter till något land utanför EU/EES men om vi t.ex. har en underleverantör (t.ex. leverantörer som tillhandahåller drift och hosting av IT system) i ett land utanför EU/EES kan överföring av personuppgifter vara nödvändig. För att säkerställa en hög nivå av skydd för dina personuppgifter ingår Tvättex avtal med sådana underleverantörer som reglerar överföringen av personuppgifter och underleverantörernas hantering av personuppgifterna. Tvättex kommer även att se till att underleverantören har ett adekvat skydd frö dina personuppgifter genom t ex användning av EUs standardavtal. Tvättex fortsätter att vara ansvarig för uppgifterna och underleverantörer får enbart behandla uppgifterna i enlighet med avtal och instruktioner.

Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

 

Ändringar i Integritetspolicy

Tvättex förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras på Webbplatsen och vi kommer att meddela dig när denna publicering sker.

 

 

* Tvättex filialer:

Tvättex Göteborg – TGDS Direktservice AB 556532-8480

Tvättex Stockholm – TDS Direktservice AB 556532-8464

Tvättex Uppsala – LS Direktservice AB 556612-4003

Tvättex Gävle – Birklind Försäljning AB 559037-1497

Tvättex Malmö – Syd Direktservice AB 556458-5619

  • Antal artiklar: {{ cart.count }} st
  • Totalt: {{ cart.formattedTotalWithDiscount }}
Gå till kassan

Välj företag eller privat

Priserna visas då exklusive eller inklusive moms.